Now Live Unibet Open Malta 2016 Winamax SISMIXRIU Reno

Tag: Diego Gomez

EPT9 Prague: Diego Gomez is a Lion

Sarah talks to Diego Gomez and his lovely lady on the first break at EPT Prague.