€5,300 Main Event
Simon Mattsson
Simon Mattsson
Simon Mattsson
Simon Mattsson
Robbie Bull
Robbie Bull
Robbie Bull
Robbie Bull
Robbie Bull
Robbie Bull
Steven van Zadelhoff
Steven van Zadelhoff
Steven van Zadelhoff
Steven van Zadelhoff
Steven van Zadelhoff grabs the all in button
Steven van Zadelhoff grabs the all in button
Steven van Zadelhoff
Steven van Zadelhoff
Ludovic Lacay
Ludovic Lacay
Ludovic Lacay
Ludovic Lacay
Ludovic Lacay
Ludovic Lacay
Marc Etienne McLaughlin
Marc Etienne McLaughlin
Marc Etienne McLaughlin
Marc Etienne McLaughlin
Ole Schemion
Ole Schemion
Nicholas Levi
Nicholas Levi
Marc Etienne McLaughlin
Marc Etienne McLaughlin
Shannon Shorr
Shannon Shorr
Shannon Shorr
Shannon Shorr
Players returning to the tournament room after their break
Players returning to the tournament room after their break
Nicholas Levi
Nicholas Levi
Sarah Grant filming a segment for Pokernews
Sarah Grant filming a segment for Pokernews
Sarah Grant filming a segment for Pokernews
Sarah Grant filming a segment for Pokernews
Sarah Grant filming a segment for Pokernews
Sarah Grant filming a segment for Pokernews
Sarah Grant filming a segment for Pokernews
Sarah Grant filming a segment for Pokernews
Marc MacDonnell
Marc MacDonnell
Ole Schemion
Ole Schemion
Shannon Shorr
Shannon Shorr
Marc MacDonnell
Marc MacDonnell
Marc MacDonnell
Marc MacDonnell
Sarah Grant filiming a segment for Pokernews
Sarah Grant filiming a segment for Pokernews
Sebastian Saffari
Sebastian Saffari
Ole Schemion
Ole Schemion
Sebastian Saffari
Sebastian Saffari
Skrill
Skrill
Joao Simao
Joao Simao
Joao Simao
Joao Simao
Joao Simao
Joao Simao
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Natalie Hof
Natalie Hof
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu
Natalie Hof
Natalie Hof
Ari Engel
Ari Engel
Ari Engel
Ari Engel
Dimitar Danchev
Dimitar Danchev
Dimitar Danchev
Dimitar Danchev
Sigurd Eskeland
Sigurd Eskeland
Sigurd Eskeland
Sigurd Eskeland
Thomas Brader
Thomas Brader
Sigurd Eskeland
Sigurd Eskeland
Mantas Visockis
Mantas Visockis
Natalie Hof
Natalie Hof
Mantas Visockis
Mantas Visockis
Thomas Brader
Thomas Brader
Ole Schemion
Ole Schemion
Ole Schemion
Ole Schemion
Amir Lehavot
Amir Lehavot
Amir Lehavot
Amir Lehavot
Samuel Chartier
Samuel Chartier
Samuel Chartier
Samuel Chartier
Bryn Kenney
Bryn Kenney
David Vamplew
David Vamplew
Bryn Kenney
Bryn Kenney
David Vamplew
David Vamplew
David Williams
David Williams
David Williams
David Williams
David Williams
David Williams
Henrique Pinho
Henrique Pinho
Henrique Pinho
Henrique Pinho
Eugene Katchalov
Eugene Katchalov
Eugene Katchalov
Eugene Katchalov
Eugene Katchalov
Eugene Katchalov
Kitty Kuo
Kitty Kuo
Ramzi Jelassi
Ramzi Jelassi
Ramzi Jelassi
Ramzi Jelassi
Kitty Kuo
Kitty Kuo
Alex Kravchenko
Alex Kravchenko
Alex Kravchenko
Alex Kravchenko
Steve O'Dwyer
Steve O'Dwyer