WSOP 2018
2018 World Series of Poker

Salim Zakhem

Covered Events

Event Place Prize
2014 World Series of Poker
Event #44: $1,500 No-Limit Hold'em
21st $13,953
2013 World Series of Poker
Event #54: $1,000 No-Limit Hold'em
270th $1,894
2011 World Series of Poker
Event #18: $1,500 No-Limit Hold'em
286th $2,855
2009 World Series of Poker
Event 28 - $1,500 No Limit Hold'em
196th $2,988