World Series of Poker Europe

Yi Fang

  • Yi Fang
  • Yi Fang
  • Yi Fang

Covered Events

Event Place Prize
2013 World Series of Poker
Event #62: $10,000 No-Limit Hold'em Main Event
138th $50,752