Live Events 1
₩5,000,000 High Roller
The Red Dragon Festival Returns to Jeju
The Red Dragon Festival Returns to Jeju
Red Dragon Trophy
Red Dragon Trophy
Michael Soyza
Michael Soyza
Mike Takayama
Mike Takayama
Thanisorn Saelor
Thanisorn Saelor
Pete Chen
Pete Chen
Calvin Lee
Calvin Lee
Dong Chen
Dong Chen
Jin Su
Jin Su
Ben Lai
Ben Lai
Alex Lee
Alex Lee
Nan Hong
Nan Hong
Natalie Teh
Natalie Teh
Kazuhiko Yotsushika
Kazuhiko Yotsushika
Ngoc Anh Cao
Ngoc Anh Cao
Guofeng Wang
Guofeng Wang
Huijie Zhou
Huijie Zhou
Xixiang Luo
Xixiang Luo
Joshua Zimmerman
Joshua Zimmerman
Sparrow Cheung
Sparrow Cheung
Zhen Wang
Zhen Wang
Chang Shi
Chang Shi
Joshua Zimmerman
Joshua Zimmerman
Kazuhiko Yotsushika
Kazuhiko Yotsushika
Calvin Lee
Calvin Lee
Michael Soyza
Michael Soyza
Na Wei
Na Wei
Na Wei
Na Wei
Bubble Boy Hengren Tu
Bubble Boy Hengren Tu
Bubble Boy Hengren Tu
Bubble Boy Hengren Tu
Jiajun Liu
Jiajun Liu
Feng Chen
Feng Chen
Michael Soyza
Michael Soyza
Bin Sun
Bin Sun
Kazuhiko Yotsushika
Kazuhiko Yotsushika
Nan Hong
Nan Hong
Duc Trung Vu
Duc Trung Vu
Xianglai Li
Xianglai Li
Ngoc Anh Cao
Ngoc Anh Cao
Hengren Tu
Hengren Tu
Jiajun Liu
Jiajun Liu
Mike Takayama
Mike Takayama
Joshua Zimmerman
Joshua Zimmerman
Zhiao He
Zhiao He
Ngoc Tai Hoang
Ngoc Tai Hoang
Mike Takayama
Mike Takayama
Jiajun Liu
Jiajun Liu
Liu Heng Dai
Liu Heng Dai
Bin Wang
Bin Wang
Liu Heng Dai
Liu Heng Dai
Kazuhiko Yotsushika
Kazuhiko Yotsushika
Liu Heng Dai
Liu Heng Dai
Final Table Group Picture
Final Table Group Picture
Bin Sun
Bin Sun
Lei Yu
Lei Yu
Final Table of the High Roller in Jeju
Final Table of the High Roller in Jeju
Bawoo Yun
Bawoo Yun
Duc Trung Vu
Duc Trung Vu
Yang Zhang
Yang Zhang
Bin Wang
Bin Wang
Feng Chen
Feng Chen
Feng Chen Eliminated in 3rd Place
Feng Chen Eliminated in 3rd Place
Heads-Up Liu Heng Dai vs Yang Zhang
Heads-Up Liu Heng Dai vs Yang Zhang
Heads-Up Liu Heng Dai vs Yang Zhang
Heads-Up Liu Heng Dai vs Yang Zhang
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Liuheng Dai Wins the ₩5,000,000 High Roller High Roller
Yiqing Huang
Yiqing Huang
Bawoo Yun
Bawoo Yun
Kazuhiko Yotsushika
Kazuhiko Yotsushika
Guofeng Wang
Guofeng Wang
 
 
 
 
Yan Ran
Yan Ran
Joshua Zimmerman
Joshua Zimmerman
Jieming Xu
Jieming Xu