Live Events 3
WCOOP-42-H: $5,200 NLHE [8-Max], $700K Gtd
Country
Place # Winner Country Prize (USD)
1
Elliott "elliottpet" Peterman United Kingdom
Elliott "elliottpet" Peterman
United Kingdom $146,932
2
Daniel "SmilleThHero" Smiljkovic
Daniel "SmilleThHero" Smiljkovic
$113,745
3
Sam "Str8$$$Homey" Greenwood
Sam "Str8$$$Homey" Greenwood
$88,054
4
Tom "Daenarys T" Vogelsang Netherlands
Tom "Daenarys T" Vogelsang
Netherlands $68,166
5
Dzmitry "Colisea" Urbanovich Poland
Dzmitry "Colisea" Urbanovich
Poland $52,769
6
CrazyLissy Russian Federation
CrazyLissy
Russian Federation $40,851
7
Jargo "bungakat" Alavali Estonia
Jargo "bungakat" Alavali
Estonia $31,624
8
Anatoly "NL_Profit" Filatov
Anatoly "NL_Profit" Filatov
$24,481
9
Andras "probirs" Nemeth
Andras "probirs" Nemeth
$20,153
10
Yuri "theNERDguy" Dzivielevski
Yuri "theNERDguy" Dzivielevski
$16,590
11
Conor "1_conor_b_1" Beresford
Conor "1_conor_b_1" Beresford
$16,590
12
flerrehuve Sweden
flerrehuve
Sweden $16,590
13
Alexandros "Pwndidi" Theologis
Alexandros "Pwndidi" Theologis
$13,657
14
Grozzorg Austria
Grozzorg
Austria $13,657
15
Damian "pampa27" Salas
Damian "pampa27" Salas
$13,657
16
Konstantin "krakukra" Maslak
Konstantin "krakukra" Maslak
$11,242
17
Christian "WATnlos" Rudolph
Christian "WATnlos" Rudolph
$11,242